سوالات استراتژیک برای شروع بازیافت پلاستیک چه میزان ضایعات برای شروع فعالیت در بازیافت باید داشته باشیم؟ حتما می بایست به 2-3تن ضایعات پلاستیک هر روز به طور پیوسته دسترسی داشته باشید.بنابراین توصیه می شود ابتدا از تهیه آن مطمئن گردید و سپس این کار را شروع کنید.کمترین مقدار 1 تن است چه میزان سرمایه […]

آسیاب پت بین استفاده از پت تازه و دست اول با پت بازیافتی در کاربردهای متفاوت، رقابت چشم گیری مشاهده می شود. این در حالی است که روز به روز بر گستره کاربردهای پت بازیافتی نسبت به گذشته اضافه می شود. از آنجایی که استفاده از پت بازیافتی برای ساخت محصولات مقرون به صرفه بوده، […]