آسیاب مواد پت و پریفرم

این آسیاب به دلیل چکشی بودن و استفاده از تیغه های کوچک، قابلیت فیلر کردن دقیق را دارد که باعث میشود از شکرکی کردن مواد (خاک یا پودر بسیار ریز) جلوگیری کند که برای پت بسیار مناسب است.